contentmap_plugin

W Kielcach zakończyła się przebudowa pętli autobusowej przy ul. Sikorskiego. Inwestycja zrealizowana została w ramach, wartego blisko 353 mln zł, projektu rozwoju kieleckiej komunikacji miejskiej.

Zmodernizowana pętla znajduje się w północno-wschodniej części Kielc, w dzielnicy „Osiedle na Stoku”. Inwestycja objęła przebudowę istniejącej infrastruktury oraz budowę pasa włączenia wraz z zatoką autobusową. Wzmocniona została także nawierzchnia ul. Sikorskiego. Pętla posiada 10 stanowisk dla autobusów oraz po jednym miejscu postojowym na przystanku autobusowym w obrębie pętli i zatoce na powstałym pasie włączenia.

Inwestycja to jeden z elementów kompleksowego projektu „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”. Do tej pory w ramach przedsięwzięcia wybudowano i zmodernizowano m.in. około 10 km dróg. Powstały też 4 nowe pętle i 14 zatok autobusowych. Dzięki realizacji przedsięwzięcia pasażerowie kieleckiej komunikacji miejskiej mają do dyspozycji 40 nowoczesnych autobusów oraz dwa nowe dworce. Korzystanie z transportu publicznego ułatwiają także elektroniczne tablice informacyjne oraz automaty do sprzedaży biletów.

W wyniku oszczędności w projekcie przedsięwzięcie zostało rozszerzone o 8 nowych zadań. Obejmują one budowę buspasów, pętli autobusowych i nowych peronów przystankowych, zainstalowanie dodatkowych 36 elektronicznych tablic informacyjnych, wprowadzenie Systemu Kieleckiej Karty Miejskiej oraz zamontowanie w autobusach monitoringu wizyjnego. Wszystkie inwestycje mają być zrealizowane do końca 2015 r.

***
Projekt „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” realizowany jest w ramach działania III.1. PO RPW Systemy miejskiego transportu zbiorowego. Całkowita wartość projektu to blisko 353 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi ponad 233 mln zł.

Źródło: MIR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.