W nocy z dnia 18/19 lipca br. (piątek/sobota) nastąpi zmiana w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej, Pocieszka, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kielcach.

Zamknięta dla ruchu kołowego zostanie wschodnia jezdnia ul. Warszawskiej. Ruch zostanie przeniesiony na zmodernizowaną jednię zachodnią i odbywał się będzie po niej w obu kierunkach. Udostępniona do ruchu zostanie także ul. Pocieszka. U zbiegu ulic Warszawskiej i Pocieszka wytyczone zostanie małe rondo. Zgodnie z nową organizacją ruchu zamknięty zostanie wlot al. Tysiąclecia do ul. Warszawskiej. Od strony ul. Warszawskiej możliwy będzie jedynie dojazd do ul. Lotniczej.

Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą do końca sierpnia br.

MAPA: 

 


Źródło: MZD Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.