Ponad miesiąc przed zakładanym terminem autostrada A4 między Tarnowem a Dębicą ma być gotowa do oddania kierowcom.

Konsorcjum spółek Heilit+Woerner i Budimex kontynuuje budowę po poprzednikach, którzy odstąpili od kontraktu, pozostawiając zaawansowane realizacje obiektów inżynieryjnych i zaledwie zapoczątkowane prace drogowe. Zgodnie z założeniami kontraktu, wykonawca ma wybudować około 35-kilometrowy główny ciąg autostrady wyposażony w dwa węzły komunikacyjne, niespełna 3-km odcinek z funkcją lotniskową, ponad 60 dróg dojazdowych, przebudować drogi poprzeczne oraz jedną z najdłuższych w Polsce estakad nad rzeką Wisłoką. Dla zapewnienia obsługi autostrady i podróżujących nią kierowców powstają dwa MOPY (Miejsca Obsługi Podróżnych), Jastrząbka i Jawornik, zlokalizowane w połowie budowanego odcinka. W sąsiedztwie węzła Żyraków powstaje OUA – Obwód Utrzymania Autostrady, w skład którego wchodzą m.in. budynki administracyjne dla GDDKiA, w których będzie również mieściło się ratownictwo drogowe, budynek policji i magazyn soli drogowej.

Wykonawca za 3 miesiące będzie gotowy do udostępnienia do ruchu obu pasów autostrady oraz jednego pasa w przebiegu estakady. Wcześniejsza gotowość związana jest ze zmianą organizacji prac na budowie i możliwa jest kosztem opóźnienia prac przy realizacji dróg dojazdowych, których budowa będzie kontynuowana według obecnych szacunków do końca maja 2015 r. W tym czasie będzie można zaobserwować także prace w obrębie pasów awaryjnych, prowadzenie nasadzeń zieleni, prace wykończeniowe ekranów akustycznych i obwodu utrzymania autostrady. Czasowe utrudnienia nie będą znacząco wpływały na płynność ruchu, będą zaś wymagały uwagi kierowców.

W ramach realizacji budowy autostrady na odcinku „Węzeł Krzyż- Węzeł Dębica Pustynia” wykonawca buduje lub kontynuuje budowę: 13 wiaduktów drogowych, 9 wiaduktów autostradowych, 5 mostów, 3 przejść dla ludzi i zwierząt oraz należącej do najciekawszych wyzwań tego kontraktu realizacji 1351-metrowej estakady.

Źródło: Strabag

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.