Od początku roku do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wpłynęło 18 wniosków o odszkodowania od kierowców, których pojazdy zostały uszkodzone w zderzeniach z dzikimi zwierzętami.

Najczęściej dochodzi do kolizji z dzikami, chociaż w kwietniu ZZDW odnotował przypadek zderzenia z łosiem. Doszło do niego na terenie Rejonu Drogowego w Gryficach - na drodze nr 106 Rzewnowo - Golczewo.

Aktem prawnym, będącym podstawą zgłaszanych roszczeń jest „Prawo łowieckie”. Zgodnie z tym dokumentem za szkody łowieckie odpowiada Skarb Państwa reprezentowany przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego. Podmioty te są odpowiedzialne za ochronę zwierzyny przed zagrożeniami związanymi z ruchem pojazdów samochodowych na drogach krajowych i wojewódzkich. Na ich wniosek w miejscach migracji zwierząt ustawiane są odpowiednie znaki. Zarządca drogi odpowiada za ich ustawienie i konserwację. Za szkody powstałe w wyniku zderzenia pojazdu z dzikim zwierzęciem ponosiłby odpowiedzialność tylko w przypadku, gdyby okręg łowiecki przekazał informację, że daną drogę przecina szlak wędrówek zwierząt, a zarządca drogi nie oznakowałby jej prawidłowo nie oznakował. Z tego powodu wszystkie tego typu roszczenia zostały w tym roku odrzucone.

Do zderzeń z dzikimi zwierzętami dochodzi najczęściej w miejscach, które nie są stałymi szlakami migracji. Z danych ZZDW wynika, że najwięcej takich przypadków było w Rejonach Drogowych w Stargardzie Szczecińskim i Białogardzie, ale za każdym razem w innych miejscach i na innych drogach.

Źródło: ZZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.