Remont al. Armii Krajowej oraz al. Piłsudskiego to ostatnia, a zarazem największa inwestycja drogowa związana z frezowaniem i położeniem nowej nawierzchni, jaka w tym roku będzie wykonywana w Piotrkowie Trybunalskim.

Realizacja inwestycji powoli zmierza do końca. Drogowcy usunęli zniszczoną nawierzchnię, następnie ułożyli warstwę wyrównawczą asfaltu, na której umieszczono warstwę ścieralną.

Choć samochody mogą już bez problemu poruszać się po obu ulicach, to inwestycja jeszcze się nie zakończyła. Drogowcy wykonują prace brukarskie, ponieważ modernizacja, oprócz położenia nowej nawierzchni, obejmuje także wymianę krawężników oraz chodników.

Koszt modernizacji to około 2,85 mln zł. Miasto na tę inwestycję wyda tylko połowę tej kwoty, gdyż resztę pokryje dofinansowanie z ministerstwa transportu w kwocie blisko 1,4 mln złotych.

Źródło: UM Piotrków Trybunalski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.