Kończą się prace na węźle most Teatralny w Poznaniu. 9 grudnia powróci poprzednia organizacja ruchu kołowego. Kierowcy, tak jak przed remontem, będą mogli korzystać z ulicy Roosevelta na odcinku od ulicy Poznańskiej do Dąbrowskiego. Ulica Mickiewicza będzie ulicą jednokierunkową z możliwością parkowania. W poniedziałek również tramwaje wracają na most Teatralny.

Głównym celem remontu była wymiana wszystkich elementów torowiska. Tory ułożone zostały na płycie zbrojonej wylewanej „na mokro” w systemie otuliny z gumy i żywic. Wyremontowano również nawierzchnie jezdni w pasie torowiska oraz rejonie węzła rozjazdowego. Przebudowano sygnalizacje świetlną. W ramach remontu dokonano korekty lokalizacji przejść dla pieszych przez jezdnię i torowisko, co wynikało z konieczności umiejscowienia ich poza strefą iglic rozjazdów torów. W ramach prac przebudowane zostały przystanki tramwajowe. Zamontowane zostaną barierki – tzw. błotochrony stanowiące wygrodzenie strefy peronu od ruchu samochodowego.

W trakcie prac został rozszerzony zakres remontu o przebudowę torowiska w ciągu ulicy Roosevelta aż do ulicy Poznańskiej. Zarząd Dróg Miejskich zdecydował również o spełnieniu postulatu dotyczącego zwiększenia powierzchni przystanku tramwajowego na ulicy Roosevelta. Poprawi to wygodę i sprawniejszą obsługę pasażerów komunikacji miejskiej.

Zmiany odczują również rowerzyści. Przejazdy rowerowe na skrzyżowaniu powiązane zostaną z ulicami: Dąbrowskiego, Roosevelta, Fredry. Przejazdy rowerowe przez jezdnie, oprócz oznakowania pionowego i poziomego (P-11 – przejazd dla rowerzystów), zasygnalizowane zostaną poprzez wykonanie na przejeździe oznaczenia z masy chemoutwardzalnej w kolorze czerwonym. Ze względu na warunki pogodowe oznakowanie z masy chemoutwardzalnej wykonane zostanie wiosną przyszłego roku.

Dużą zmianę odczują rowerzyści jadący ulicą Fredry w kierunku ulicy Dąbrowskiego, którzy będą mogli przejechać bezkolizyjnie skrzyżowanie na wydzielonej fazie sygnału „zielonego” wraz z tramwajami w relacji Fredry/ Dąbrowskiego. Dotychczas rowerzyści, którzy jechali z ulicy Fredry na ulicę Dąbrowskiego skręcali w prawo w ulicę Roosevelta i zobowiązani byli do korzystania z przejazdu rowerowego zlokalizowanego równolegle do przejścia dla pieszych. Zastosowane obecnie rozwiązanie znacznie ułatwi i skróci czas przejazdu rowerem przez skrzyżowanie.

Dzięki przebudowie pojawią się rozwiązania, które mają ułatwić korzystanie z tego węzła osobom niepełnosprawnym. Na przejściach dla pieszych będą m.in. zastosowane krawężniki typu „najazdowego” obniżone do 1 centymetra i wyróżnione kolorem żółtym. Z myślą o osobach z dysfunkcją narządów wzroku przejścia dla pieszych zostaną wyposażone w płytki z wypukłymi elementami. Dzięki ich zainstalowaniu osoby z dysfunkcją wzroku bezpiecznie odnajdują przejścia dla pieszych. Dodatkowo przebudowane sygnalizacje świetlne wyposażone zostaną w sygnalizatory dźwiękowe oraz przyciski uruchamiające sygnalizację na wysokości dogodnej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.Źródło: ZDM w Poznaniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.