Zakończyły się już roboty związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 705 w Jeżowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa”.

Zakres prac obejmował m.in.: przebudowę konstrukcji jezdni, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę i budowę chodników wraz ze stanowiskami postojowymi, zjazdów indywidualnych, wykonanie rur zabezpieczających przewody sieci telekomunikacyjnej w miejscach kolizji oraz przebudowę instalację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 72.

Inwestycja rozpoczęła się w 2010 roku, a jej wartość to ponad 5,9 mln.

Źródło: ZDW w Łodzi

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.