Kończy się przebudowa ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Grudziądzkiej w Toruniu.

W ramach inwestycji zmienił się układ całego skrzyżowania. Przebudowana została nawierzchnia jezdni, chodników, stanowisk parkingowych. Po stronie północnej ul. Kościuszki dobudowana została droga rowerowa. Skorygowano łuki w ul. Grudziądzkiej (przed i za skrzyżowaniem z ul. Kościuszki) i po wschodniej stronie ul. Grudziądzkiej. Dla pojazdów skręcających w lewo i prawo z ul. Kościuszki powstały dodatkowe, bezpieczne pasy ruchu.

- Geometria tego skrzyżowania przed przebudową była utrapieniem dla kierowców. Tracili oni dużo czasu, aby je pokonać. Dodatkowo było ono mało bezpieczne zarówno dla kierowców, jak i dla rowerzystów - mówi Andrzej Glonek, dyrektor MZD. Po stronie południowej ul. Grudziądzkiej przebudowano również zatokę autobusową.

Przebudowane zostało również istniejące oświetlenie oraz sygnalizacja świetlna, która zostanie dostosowana do nowej organizacji ruchu. Docelowo będzie ona skoordynowana z istniejącymi skrzyżowaniami w kierunku placu Daszyńskiego. Spowodowało to wydłużenie prac o jeden miesiąc. Na wydłużenie terminu miała wpływ przebudowa złożonej infrastruktury podziemnej. Roboty były realizowane pod ruchem, co nie było łatwym przedsięwzięciem.

Wykonawcą robót była firma Pol-Dróg Człuchów. Inwestycja kosztowała ponad milion złotych.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.