Zakończyły się utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 887, które związane były z przebudową mostu w Bziance.

Prace rozpoczęły się w lutym 2014 roku. W marcu wprowadzono tymczasowe objazdy oraz wyburzono istniejący stary most żelbetowy. Następnie wykonano fundamenty oraz konstrukcję nośną mostu, którą stanowią 4 stalowe dźwigary zespolone z żelbetową płytą.

Nowy most w niczym nie przypomina starego. Jest szerszy, dłuższy i bardziej bezpieczny. Zwiększona nośność mostu – z 30 do 50 ton – klasyfikuje obiekt w najwyższej klasie nośności. 7-metrowa jezdnia została wyposażona w obustronne chodniki o szerokości 1,5 metra każdy oraz balustrady i bariery ochronne.

Inwestycja obejmowała nie tylko budowę nowego obiektu, rozbiórkę starego mostu oraz przebudowę dojazdów w jego obrębie. Wykonano również system odwodnienia, a brzegi i dno rzeki zostały odcinkowo umocnione.

Inwestycję, za ponad 4 mln zł, zrealizowała firma Skanska na zlecenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.