25 listopada podpisany został kontrakt terytorialny dla województwa mazowieckiego. Oznacza to dziesiątki nowych inwestycji realizowanych przy udziale środków unijnych.

Kontrakt podpisali minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. To niezwykle ważny dokument dla całego województwa, w tym dla stolicy. W umowie wskazano inwestycje, których realizacja w najbliższych latach będzie priorytetem i dla rządu, i dla samorządów z całego regionu.

- Kontrakt terytorialny dla Warszawy oznacza kontynuację budowy II linii metra, czy rozbudowę sieci szynowej – tramwaje i Szybką Kolej Miejską – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.  

W nowej unijnej perspektywie finansowej samorządy, w tym Warszawa, stawiają na ekologiczny transport szynowy. Zagwarantowane są środki na rozbudowę II linii metra – etap II i III, czyli odcinka zachodniego, od Ronda Daszyńskiego do stacji Księcia Janusza i odcinka wschodnio-północnego, od Dworca Wileńskiego do stacji Targówek 2, łącznie 6 stacji w II etapie. W III etapie powstanie 5 nowych stacji od stacji Księcia Janusza do stacji Powstańców Śląskich i z drugiej strony do stacji Bródno. Ta inwestycja to nie tylko rozbudowa samej linii o 12,2 km i 11 nowych stacji, ale też zwiększenie ilości taboru.

Kontrakt terytorialny przewiduje także dla Warszawy pakiet zadań dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej i ekologicznego transportu, w ramach którego przewidziano rozwój i modernizację sieci tras tramwajowych w stolicy, a także zakup nowoczesnego taboru. Na nowe, zmodernizowane pociągi będą mogły liczyć zarówno Szybka Kolej Miejska, jak i Koleje Mazowieckie. Obie spółki otrzymają również wsparcie na inwestycje związane z zapleczem technicznym (KM – w Sochaczewie, Tłuszczu i Radomiu, a SKM – na modernizację Stacji Postojowo-Technicznej Szczęśliwice). Inwestycje związane z koleją to także modernizacja torów kluczowych linii zapewniających dostępność w ramach ruchu aglomeracyjnego: średnicowej (między dworcami Warszawa Zachodnia a Warszawa Wschodnia oraz linii obwodowej (odcinek Warszawa Gołąbki – Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska).

Najbliższe lata to też wiele inwestycji drogowych. Dla mieszkańców Warszawy i okolic ważne są m.in. obwodnica Śródmieścia (z Pragi Południe na Targówek), modernizacja ulic Marsa i Żołnierskiej do granicy miasta, a także przebudowa ul. Wał Miedzeszyński (od Traktu Lubelskiego do węzła z trasą S2). Należy podkreślić działania w kierunku usprawnienia ruchu na wjeździe do i wyjeździe ze stolicy poprzez realizację następujących inwestycji: rozbudowa trasy S2 o 19,5 km (odcinek drogi ekspresowej od węzła „Puławska" w rejonie Warszawy-Grabówka do węzła „Lubelska" przecinającego się z obecną drogą krajową nr 17) oraz rozbudowa i budowa innych dróg (m.in. budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dróg krajowych nr 50 i 79, rozbudowa dróg wojewódzkich – 637 i 634, budowa obwodnicy Pruszkowa, czyli „Paszkowianki”, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 i budowa po nowym śladzie krótkiego odcinka za Warszawą).

Warszawa, wraz z sąsiadującymi gminami, tworzy na mocy porozumienia Warszawski Obszar Funkcjonalny. Dla tego ponadadministracyjnego układu przewidziano narzędzie zwane ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Pozwoli to gminom na realizację projektów uwzględnionych w opracowywanej Strategii ZIT. Lista projektów ujętych w kontrakcie terytorialnym nie jest listą zamkniętą, jej zmiany będą możliwe przy kolejnych aktualizacjach dokumentu.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.