Kontrola średniej prędkości na autostradzie E17Belgijski rząd na autostradzie E17 zastosował pierwszy system kontroli średniej prędkości. Do tej pory do kontroli prędkości wykorzystywane były stacjonarne fotoradary. Jednak nie spełniały one swojej roli, gdyż kierowcy, nie chcąc płacić mandatu, hamowali przed urządzeniem, przyspieszając później ponownie. Tego typu sytuacje nie mają nic wspólnego z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. System kontroli średniej prędkości jest bezpieczniejszy i postrzegany jako uczciwszy.

Polega on na skanowaniu całego ruchu w dwóch różnych punktach pomiarowych. Na podstawie czasu, który upłynął zanim pojazd przejechał odległość między punktami, system oblicza jego średnią prędkość. Jeśli jest większa od dopuszczalnej, kierowca otrzymuje mandat.

Belgijskie władze postanowiły zainstalować ten system kontroli na odcinku niespełna dwóch kilometrów na autostradzie E17 w miejscowości Gentbrugge. Prędkość jest tam ograniczona do 90 km/h. Samochody kontrolowane są dzięki kamerom i systemowi automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych przez 24 godziny na dobę. Kiedy zarejestrowana prędkość jest zbyt duża, zdjęcie pojazdu oraz numery jego tablic rejestracyjnych są wysyłane do policji. System rozpoznaje nie tylko belgijskie numery rejestracyjne, ale także z krajów sąsiedzkich. Może również wyszukiwać numery skradzionych, poszukiwanych przez policję pojazdów.

Proces wdrażania systemu nie był łatwy, ponieważ musiał być zatwierdzony przez rząd federalny i flamandzki. Testowany był w latach 2008-2009, jednak uruchomienie było kilkakrotnie przesuwane, gdyż trwały prace legislacyjne, a także ze względów technicznych dotyczących homologacji i kalibracji. Jego koszt (infrastruktury i oprogramowania) wyniósł 800 tys. euro.

System zaczął działać 8 czerwca 2012 roku, a po miesiącu wystawiono 19269 mandatów, co daje prawie 26 wykroczeń w ciągu godziny. Największe zmierzone przekroczenie prędkości wyniosło 183 km/h. Obecnie system rejestruje około 1600 przekroczeń dziennie. Przed instalacją było ich około 7000.

Według badań przeprowadzonych na grupie 2000 respondentów, 75 proc. kierowców pozytywnie odnosi się do tej inicjatywy. Twierdzą, że pomoże to zmniejszyć liczbę ofiar wypadków drogowych. Zdaniem badanych zwiększenie skuteczności kontroli prędkości jest bardzo ważne. Obecnie na Uniwersytecie w Hesselt badana jest skuteczność i wydajność systemu. Wyniki będą znane we wrześniu 2013 roku.

Systemy kontroli prędkości są pomocne w egzekwowaniu ograniczeń prędkości, jednak nie mogą całkowicie zastąpić tradycyjnych kontroli. Ich instalacja nie byłaby odpowiednia w miejscach takich jak główne węzły, obwodnice czy krótkie odcinki z dużą liczbą zjazdów.

Źródło: Eltis
Tł. Ilona Hałucha

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.