Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie ogłosił właśnie przetarg na kompleksową modernizację ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. 4 Marca. Wybudowana zostanie również ul. Żwirowa oraz zmodernizowana ul. Marii Konopnickiej. Przetarg zostanie otwarty 30 lipca.

Przygotowywana modernizacja to jedna z większych inwestycji drogowych w centrum Koszalina. Tym ważniejsza, że korzysta z niej wielu mieszkańców jadących w kierunku Rokosowa, Lubiatowa, Dzierżęcina czy do CH Atrium.

Ulica Wojska Polskiego jest bardzo zniszczona.  Ten stan ulegnie radykalnej poprawie: wymieniona zostanie nie tylko nawierzchnia na ponad kilometrowym odcinku Wojska Polskiego, Żwirowej i Konopnickiej, ale również ustawione zostaną nowe lampy (42 słupy), wybudowana nowa kanalizacja deszczowa i odcinek kanalizacji sanitarnej (większość kanalizacji sanitarnej została wcześniej odnowiona przez MWiK przy pomocy specjalnego ręka, wymieniono również wodociąg wraz z przyłączami). Do tego  chodniki, parking, przebudowa sieci teletechnicznej. Rozliczenie i zakończenie inwestycji zaplanowano na 30 czerwca 2015 roku.

Z kolei w już otwartym przetargu na kompleksowy remont ulicy Mieszka I w Koszalinie Zarząd Dróg Miejskich rozpatrywał pięć ofert. Rozpiętość cenowa sięgnęła od 2 mln 879 tysięcy złotych (Infrabud) do 3 mln 528 tysięcy złotych (Domar Kazimierz Domaracki). W środku stawki uplasowały się takie firmy jak: Colas Polska (2 mln 884 tys. złotych), Skanska S.A. Warszawa (2 mln 935 tys), oraz Strabag (2 mln 960 tys. złotych).

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 3 mln 354 tysiące złotych. Uzyskaną różnicę będzie więc można przeznaczyć na realizację drugiego etapu inwestycji na tej ulicy.

Miasto na remont ulicy Mieszka I pozyskało 1,5 mln złotych z budżetu państwa, z rezerwy subwencji ogólnej. Inwestycja pod nazwą „Przebudowa Mieszka I od skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy do mostu wraz z robotami budowlanymi na obiekcie mostowym” ma być gotowa do 30 października br.  To pierwszy etap inwestycji,  na którą składają się: 665 metrowy odcinek Mieszka I oraz most. Przebudowana będzie jezdnia, wjazdy i chodniki, wybudowana ścieżka rowerowa, przebudowane istniejące zatoki autobusowe, wyremontowane wpusty uliczne, studzienki kanalizacyjne. Kompleksowo zostanie wyremontowany most (nowa izolacja, barierki, dreny).

 Z dużym prawdopodobieństwem również drugi etap realizacji Mieszka I (około 300 metrów drogi) do ronda im. Władysława Husejki, zostanie zrealizowany do końca tego  roku. ZDM liczył  właśnie na oszczędności powstałe w wyniku prowadzonych przetargów.

Źródło: UM Koszalin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.