W projekcie krakowskiego budżetu na 2015 rok zaplanowano wydatki w wysokości ponad 4 mld zł (o 3,8 proc. więcej niż w roku bieżącym). Więcej pieniędzy (o 6,8 proc.) zaplanowano na tzw. wydatki bieżące, np. komunikację i transport, czy pomoc społeczną. Mniejsze środki będą na inwestycje (o niecałe 10 proc.), a to głównie dzięki mniejszym kwotom na tzw. zadania strategiczne.

Wśród pierwszej kategorii zadań (strategicznych) znalazły się głównie inwestycje transportowe, a więc modernizacja linii tramwajowej do placu Centralnego, budowa linii szybkiego tramwaju Lipska-Wielicka, realizacja Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową, budowa połączenia tramwajowego do Górki Narodowej, czy modernizacja infrastruktury szynowej. Łącznie na inwestycje strategiczne planuje się przeznaczenie ponad 310 mln zł (tj. 77 proc. tego co zaplanowano na 2014 rok).

O niemal 20 proc. względem 2014 roku, tj. do ponad 286 mln zł zwiększą się za to środki na zadania programowe. Więcej pieniędzy niż w tym roku będzie m.in. na ochronę zdrowia, pomoc społeczną, bezpieczeństwo oraz program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej.

Więcej niż w latach ubiegłych zaplanowano też pieniędzy na budowę ścieżek rowerowych (ok. 10 mln zł). Około 20 mln zł zaplanowano też na wykup gruntów. Te środki mogą ulec jednak zwiększeniu, bowiem przyjęto zasadę, że w sytuacji oszczędności (np. po przetargach) będą one właśnie przekazywane na pozyskiwanie nieruchomości choćby na potrzeby rozbudowy terenów zielonych.

Projekt budżetu na 2015 rok został przedłożony Radzie Miasta Krakowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Głosowanie nad nim będzie więc jednym z pierwszych zadań nowo wybranych radnych miejskich.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.