Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu rozpisał przetarg na remont północnej jezdni wiaduktu w ciągu ulicy Opolskiej, nad ul. Weissa. Prace mają być wykonane do końca listopada tego roku.

Remont wiaduktu nad ul. Weissa ma polegać na wymianie nawierzchni jezdni i chodnika. Wcześniej mają być sprawdzone i naprawione dylatacje oraz płyty wiaduktu. Wykonawca zajmie się północą jezdnią wiaduktu. Jest ona mocno zniszczona i wymaga gruntownej naprawy. Po południowej stronie ZIKiT ma przeprowadzić wymianę nakładki asfaltowej.

Firmy chętne na wykonanie remontu wiaduktu mają czas na zgłaszanie ofert do 12 lipca. Planowany termin zakończenia prac to koniec listopada 2013 roku.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.