29 października zostanie oddane do użytku skrzyżowanie ulic Lipska-Saska. Trwające tam prace miały związek z budową linii szybkiego tramwaju między ulicami Lipską i Wielicką.

Ruch wróci około godziny 10.00. Znacząco usprawni to poruszanie się kierowców w tym rejonie miasta oraz jednocześnie na trasie wyprowadzającej ruch w kierunku S7.

Po zakończeniu prac na skrzyżowaniu, wykonawca estakady Lipska – Wielicka nie będzie już ingerował w obszar skrzyżowania. Prace prowadzone będą nadal, jednak poza obszarem generującym duże utrudnienia dla kierowców. Obecnie wykonywana będzie estakada tramwajowo-rowerowa nad magistralą kolejową.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.