400 km nowych ścieżek rowerowych, rozbudowana siatka połączeń tramwajowych, Szybka Kolej Aglomeracyjna i metro oraz ścisłe centrum podporządkowane pieszym - tak krakowscy planiści widzą Kraków 2030 roku. Zespół ekspertów pracuje nad zmianami w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa.

Analizy przeprowadzone na potrzeby nowego studium wskazują, że ruch rowerowy z roku na rok stanowi coraz większy udział w podróżach miejskich. W nowym studium poświęcono temu wiele uwagi. Wszystkie nowe inwestycje w zakresie tras drogowych oraz linii tramwajowych mają być odtąd realizowane z myślą o ułatwieniu ruchu rowerowego przez prowadzenie wydzielonych dróg rowerowych.

Planiści nie zapominają o transporcie kołowym. Choć zapowiadają jego ograniczenie w obszarze centrum, to szykują rozwiązania, które mają ułatwić poruszanie się po Krakowie. W planach jest utworzenie parkingów park&ride na terenie miasta, a szczególnie przy węzłach przesiadkowych, aby umożliwić kierowcom pozostawienia samochodu i przesiadkę na szybkie linie. Kluczową inwestycją jest budowa trzeciej obwodnicy, która zmniejszy natężenie samochodów na alejach.

Ponadto roboczy projekt studium zakłada, że trasa przebiegająca wzdłuż Mogilskiej i Jana Pawła II stanie się zieloną aleją handlowo – komercyjną o spowolnionym ruchu, natomiast ul. Bora Komorowskiego trasą tranzytowego transportu.

Źródło: UM Kraków

Komentarze  
Guest
0 #1 Guest 2013-04-24 10:45
15 lat temu Belgijskie Hasselt też stało przed koniecznością wybudowania kolejnej obwodnicy. Obwodnica nie powstała, dodatkowo jedną z istniejących zamieniono na pas spowolnionego ruchu, pasa pieszego i zieleni. Wszystko dzięki strategii miasta ukierunkowanej na zmianę postaw transportowych mieszkańców. Istotnym czynnikiem polityki miejskiej było wprowadzenie darmowych przejazdów komunikacją miejską.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.