Dziś (25 listopada) rozpoczęły się KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2014, kolejne wydarzenie z cyklu Konferencje Specjalistyczne.

25 listopada odbędzie się I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Wzmacnianie i remonty konstrukcji nawierzchni drogowych” WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2014, natomiast kolejne dwa dni (26-27 listopada) przeznaczono na II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Drogowe nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych oraz z betonu cementowego” NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014.   

Będzie to siódme i ósme wydarzenie z organizowanego przez Wydawnictwo Media-Pro Polskie Media Profesjonalne cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes.

Jednym z najważniejszych punktów programu będzie debata "Beton czy asfalt" z udziałem Ministra Zbigniewa Rynasiewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz dr. Tomasza Rudnickiego, zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2014 odbędą się pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Patronem medialnym konferencji jest portal edroga.pl.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.