Na dwóch odcinkach drogi krajowej nr 28 w Krośnie w dalszym ciągu są prowadzone prace. Rozpoczynają się także prace związane z budową węzła przy os. Traugutta, które nie będą jeszcze powodować utrudnień dla uczestników ruchu.

Kontynuowane są prace na odcinku 365 metrów lewej jezdni w Turaszówce (od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Kochanowskiego w kierunku Miejsca Piastowego), ruch odbywa się jak dotychczas - dwukierunkowo na jezdni prawej z ograniczeniem prędkości do 30 km/h.
 
Kontynuowane są również prace w ciągu ul. Bieszczadzkiej na odcinku od restauracji Wodnik w kierunku granicy Krosna i Miejsca Piastowego. Wprowadzony został tam ruch wahadłowy i ograniczenie prędkości do 30 km/h.
 
Wykonawca rozpoczyna też prace przygotowawcze związane z budową węzła przy os. Traugutta.

Źródło: UM Krosno

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.