Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zachęca gminy do składania wniosków dotyczących realizacji wspólnych inwestycji przy drogach wojewódzkich w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej w 2014 roku. W tegorocznej edycji programu uczestniczy 10 samorządów lokalnych.

Drogowa Inicjatywa Samorządowa to wspólne przedsięwzięcie Urzędu Marszałkowskiego oraz gmin i powiatów, które razem gwarantują fundusze niezbędne do poprawy bezpieczeństwa przy drogach wojewódzkich. Dzięki wspólnemu finansowaniu powstają chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe i inne obiekty poprawiające bezpieczeństwo. Samorząd województwa zapewnia 40 procent niezbędnych środków. Resztę finansują gminy lub powiaty.

W pierwszej edycji programu (w 2010 roku) zrealizowano zadania na kwotę 5 mln złotych. Uczestniczyło w niej 10 gmin. W drugiej edycji budowa chodników, kanalizacji, zatok autobusowych i ścieżek rowerowych kosztowała ponad 4,2 mln zł. Wzięło w niej udział 9 samorządów lokalnych. Obecnie realizowana jest już trzecia edycja, w której uczestniczy 10 gmin, a na realizację zadań wskazanych przez samorządy trafi pula około 4,6 mln zł. Większość prac właśnie się rozpoczyna.

Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął już przyjmowanie wniosków do czwartej edycji programu w roku 2014. Gminy zainteresowane wspólnymi projektami powinny złożyć je w ZDW do 15 września. Warunkiem niezbędnym realizacji zadań jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz dysponowanie gruntem. Inwestycje w ramach DIS powinny być ujęte w planach inwestycyjnych gmin na 2014 rok.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.