Dziś (24 czerwca) w Toruniu odbędzie się uroczyste otwarcie nowego odcinka linii tramwajowej na Bielany. Infrastrukturę tramwajową rozbudowują i modernizują również Bydgoszcz i Grudziądz.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki rozdysponowanym przez Urząd Marszałkowski środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- To pierwsze od dwudziestu lat tak duże inwestycje w infrastrukturę tramwajową w regionie. Dzięki nim poprawia się komfort jazdy, powstają nowe odcinki tras, a pasażerowie mogą korzystać z nowoczesnych systemów informacji – mówił marszałek Piotr Całbecki.

W ramach projektu "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013” wybudowano 2,9-kilometrowy odcinek linii tramwajowej do miasteczka uniwersyteckiego. Trasa biegnie ulicami Sienkiewicza, Gagarina i Szosą Okrężną. Powstał też węzeł przesiadkowy w alei Solidarności. Częścią projektu jest także przebudowa pętli przy ulicy Olimpijskiej oraz modernizacja 18 wagonów tramwajowych. Przedsięwzięcie zakłada również przebudowę jezdni i przystanków oraz przeprogramowanie i modernizację sygnalizacji świetlnej, co pozwoli na skrócenie czasu jazdy tramwajów. Na toruńskich przystankach tramwajowych pojawiły się elektroniczne tablice informacyjne. Wartość całego projektu to ponad 86 milionów złotych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego to ponad 42 miliony złotych.

W ramach projektu BiT-City władze Torunia zakupią też kilkanaście nowoczesnych tramwajów.

Modernizację sieci tramwajowej prowadzą też władze Grudziądza. W pierwszym etapie remont kapitalny przeszło 6 wysłużonych tramwajów. Kolejny obejmuje modernizację i rozbudowę infrastruktury: przebudowę odcinka pomiędzy aleją 23 Stycznia, a pętlą w Tarpnie (wraz z trasami kablowymi w ul. Sikorskiego i Sienkiewicza), ulicy Chełmińskiej (na odcinku od ul. Włodka do ul. Kraszewskiego oraz od ul. Kraszewskiego do ul. Południowej), Konstytucji 3 Maja (od ul. Południowej do pętli Rządz), a także skrzyżowania: ul. Toruńska - ul. Marcinkowskiego oraz ul. Toruńska - Al. 23 Stycznia. Większość odcinków z jednym torem zostanie rozbudowanych do dwutorowych. Modernizacji zostanie też poddana towarzysząca linii tramwajowej infrastruktura, w tym przystanki, jezdnie i chodniki. Zakończenie remontu planowane jest na jesień tego roku. Dofinansowanie na realizację projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego to 24,6 miliona złotych.

Dzięki wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy powstała nowa linia tramwajowa do dworca głównego PKP. Otwarty w listopadzie 2012 roku 1,75-kilometrowy odcinek trasy prowadzi od skrzyżowania z ulicą Focha ulicami Królowej Jadwigi, Naruszewicza, następnie wybudowanym specjalnie na potrzeby tej inwestycji 70-metrowym wiszącym mostem przez Brdę i dochodzi do ulicy Dworcowej, kierując się w stronę dworca kolejowego i dalej ulicą Zygmunta Augusta do ulicy Rycerskiej. Oprócz budowy torowiska projekt dotyczył też przebudowy ulic i chodników, budowy ścieżek rowerowych i instalacji nowoczesnego systemu informacji pasażerskiej. Wartość inwestycji to prawie 80 milionów złotych, a wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi 34 miliony złotych.

To nie wszystkie inwestycje tramwajowe w Bydgoszczy, przygotowywane dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. W ramach realizacji projektu BiT City trwa budowa linii tramwajowej do Fordonu.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.