Lista objętych Kontraktem Terytorialnym dla województwa kujawsko-pomorskiego przedsięwzięć inwestycyjnych ma ponad 60 pozycji, a ich łączna wartość mieści się w przedziale 20-25 miliardów złotych. Wśród najważniejszych są budowa kujawsko-pomorskich odcinków S5 i S10 z węzłem autostradowym w Czerniewicach, BiT City 2 i rewitalizacja Bydgoskiego Węzła Wodnego.

 W pakiecie projektów dotyczących infrastruktury drogowej znalazły się także m.in. obwodnice Inowrocławia, Brodnicy, Strzelna, Kowalewa Pomorskiego i Gniewkowa oraz północne obejście Torunia z obwodnicami podtoruńskich wsi położonych wzdłuż krajowej „osiemdziedziątki”.

Rewitalizacja Bydgoskiego Węzła Wodnego obejmie między innymi modernizację obiektów hydrotechnicznych Kanału Bydgoskiego i umocnienie brzegów Brdy - i powinna w konsekwencji przywrócić regularną żeglugę turystyczną i towarową w tym rejonie. Zakładamy też modernizację linii kolejowych o znaczeniu regionalnym i krajowym, w tym w kierunku Trójmiasta i Warszawy (związana z BiT City 2 linia Nasielsk-Toruń).
 
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.