Mrocza dołączyła dziś (18 lipca) do miast, z których centrów, dzięki inwestycjom realizowanym w ramach wojewódzkiego programu budowy obwodnic, udało się wyprowadzić ruch tranzytowy. Wcześniej obwodnice powstały w Brodnicy, Chełmnie, Mogilnie, Janikowie i Pakości, w trakcie budowy jest obejście Nakła nad Notecią.

- Korzyści z tych inwestycji odczuwają zarówno mieszkańcy, jak i korzystający z tranzytu kierowcy. Nic więc dziwnego, że wiele samorządów lokalnych uznaje je za priorytet. Cieszę się, ze jako samorząd województwa możemy pomagać w ich realizacji – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Ponadczterokilometrowa obwodnica Mroczy, przechwytująca ruch z dróg wojewódzkich nr 241 Nakło-Sępólno i nr 243 Mrocza-Koronowo, przebiega na linii północ-południe po wschodniej stronie miasta. Inwestycja rozpoczęła się już w 2010 roku, ale ze względu na skomplikowane warunki gruntowo-wodne konieczne okazało się wykonanie dodatkowych prac. Kosztowała blisko 19 milionów złotych, połowa środków pochodzi z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.

Pierwszy etap budowy obwodnicy Nakła zakończy się w przyszłym roku. W ramach inwestycji powstają nowy wiadukt nad torami kolejowymi i nowy wiadukt nad ulicą Rudki. Koszty oszacowano na 52 miliony złotych, ale będą prawdopodobnie większe ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w projekcie i wykonania dodatkowych robót.

Jesienią 2010 otwarto obwodnicę Brodnicy, pierwsze obejście które powstało dzięki wojewódzkiemu programowi budowy obwodnic finansowanemu ze środków RPO WK-P. Usprawniła ruch na drodze wojewódzkiej 560, łączącej drogi krajowe nr 10 i nr 15 (Brodnica-Rypin-Sierpc). Oprócz jezdni powstał też most przez Drwęcę, a na dwóch skrzyżowaniach zbudowano ronda. Koszt to 49 mln zł.

Wiosną 2011 roku uruchomiono obwodnicę Janikowa, z wiaduktem nad torami, a kilka miesięcy później czterokilometrową obwodnicę Chełmna z rondem i przepustem drogowym na rzece Frybie. Odciążający ulice centrum miasta łącznik (dróg wojewódzkich nr 251 i nr 255) powstał także w Pakości. Inwestycja obejmowała też między innymi powstanie bezpiecznego przejazdu kolejowego z rogatkami, sygnalizacją świetlną i monitoringiem.

Od roku mieszkańcom i podróżującym w tym rejonie służy obwodnica Mogilna. Trasa rozpoczyna się już w podmogileńskim Wiecanowie, ma dwa wydzielone pasy ruchu i rondo oraz wiadukt nad linią kolejową Inowrocław-Poznań. Wartość inwestycji to 30 mln zł.

Trwają już zaawansowane prace nad przygotowaniem kolejnych obejść drogowych. Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotowuje obecnie uwzględniającą interesy lokalnej społeczności koncepcję obwodnicy Tucholi. Drogowcy dysponują też decyzją środowiskową niezbędną do rozpoczęcia przygotowań dokumentacji projektowej dotyczącej obwodnicy Chełmży w powiecie toruńskim.

 

Syntetyczne zestawienie programu budowy obwodnic


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.