Zakończono remont kolejnego odcinka al. Piłsudskiego w Legnicy, tym razem od skrzyżowania z ul. Gwiezdną do kładki przy ul. Marsa. Teraz prace zostaną przeniesione na drugą jezdnię (południową) na odcinku od kładki przy ul. Galaktycznej za skrzyżowanie z ul. Heweliusza. 

9 września w godzinach wieczornych zmieniona została organizacja ruchu. Zamknięta została jezdnia południowa na remontowanym odcinku. Samochody jeżdżą wyremontowaną jezdnią północną. Został otwarty przystanek zlokalizowany przy skrzyżowaniu z ul. Galaktyczną, a zamknięty przy skrzyżowaniu z ul. Heweliusza. Pasażerowie korzystają z przystanku tymczasowego, usytuowanego na pasie rozdziału jezdni.

Prace na tym wyłączonym z ruchu odcinku al. Piłsudskiego będą polegały na wymianie nawierzchni i krawężników oraz przebudowie zatoki autobusowej. Roboty te wykonuje firma Skanska, która wygrała przetarg. Koszt to około 2,2 mln zł. Termin zakończenia prac zaplanowano na drugą połowę października.

Modernizacja al. Piłsudskiego jest kontynuacją zakończonych remontów ulic Wrocławskiej i Wojska Polskiego. Po zakończeniu przebudowy al. Piłsudskiego, remont obejmie ul. Sikorskiego, potem Iwaszkiewicza, aż do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

Źródło: UM Legnica

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.