Dolny Śląsk wzbogacił się o nowe lub przebudowane odcinki dróg wojewódzkich. W ubiegłym tygodniu została oddana do użytku przebudowana droga wojewódzka nr 374 w Świebodzicach oraz odbył się ostateczny przegląd techniczny III etapu obwodnicy Nowej Rudy leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381.

Droga wojewódzka nr 374 jest bardzo ruchliwą trasą. Korzystają z niej w głównej mierze samochody o większym tonażu, które kierują się w stronę autostrady A4. W ramach przebudowy, na 1,5–kilometrowym odcinku wyremontowanej drogi wzmocniona została istniejąca nawierzchnia, wybudowano chodniki, drogę rowerową oraz dwie zatoki autobusowe z wiatami przystankowymi. Cały przebudowany odcinek zyskał oświetlenie uliczne. Powstały również dwa ronda: na skrzyżowaniu z ul. Wodną i Łączną oraz drugie większe na skrzyżowaniu z ulicą Olszańską.
 
Koszt przebudowanego tego odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 to 10,5 mln zł. Generalnym wykonawcą przebudowy była firma Berger Bau Polska Sp. z o.o.

Z kolei w ramach III części obwodnicy Nowej Rudy powstała m.in. nowa jezdnia o szerokości 7 metrów, rondo w Ludwikowicach, drogi serwisowe oraz wiadukt. Wybudowano ekrany akustyczne oraz zamontowano bariery energochłonne.

Głównym celem budowy obwodnicy było usprawnienie ruchu samochodowego przez Nową Rudę. Ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony poza zabudowę mieszkalną miasta, co znacznie usprawnieni ruch tranzytowy pomiędzy Kłodzkiem i Wałbrzychem. Obwodnica podniesie w znacznym stopniu atrakcyjność inwestycyjną gruntów przeznaczonych pod zabudowę przemysłową, obsługiwać będzie również noworudzką podstrefę wałbrzyską SSE Investpark. Realizacja inwestycji oznacza szybsze i bezpieczniejsze połączenia do sieci dróg krajowych i międzynarodowych. Przede wszystkim jednak nowa obwodnica poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżujących.

Koszt budowy III etapu obwodnicy Nowej Rudy o długości 1,8 km wyniósł prawie 27 mln, z czego ponad 9 mln zł, to środki pochodzące z dofinansowania unijnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o.
 
Źródło: DSDiK Wrocław

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.