We wrześniu władze Leszna znów złożą wnioski o pieniądze z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL). Drugi raz samorząd będzie się ubiegał o dotację na remont fragmentu ulicy Estkowskiego, a trzeci raz na ulicę Chrobrego.

W tym roku pieniędzy na obie inwestycje miastu nie udało się zdobyć. Wojewoda wielkopolski ma jeszcze pieniądze na drogi, które trzeba wydać w tym roku, jednak jest ich za mało. Wojewoda zaproponował kwotę 75 tys. zł, podczas gdy przebudowa ul. Estkowskiego ma kosztować prawie 2 mln zł, a ul. Chrobrego ponad 4 mln zł. Brakuje również czasu na wykonanie tak rozległych prac.

Wnioski o dotacje z programu trzeba złożyć do końca września. Pieniądze, jeśli uda się je zdobyć, byłyby w przyszłym roku.

Ulica Estkowskiego ma być remontowana na odcinku od Ronda Roszarnia do granicy miasta w Karczmie Borowej. Fragment ma 850 metrów. Jezdnia ma zostać poszerzona do siedmiu metrów, a po stronie północnej powstanie asfaltowa ścieżka rowerowa. Przebudowana będzie też kanalizacja deszczowa.

Z kolei ul. Chrobrego zostanie przebudowana na całej długości, czyli 534 metrów. Zmodernizowana będzie nie tylko nawierzchnia drogi, ale też oświetlenie uliczne, powstaną nowe parkingi, nasadzona będzie nowa zieleń.

Samorząd liczy, że na remonty tych dróg dostanie dofinansowanie w wysokości 50 proc. wartości robót.

Źródło: UM Leszno

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.