Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy będzie mogła się wkrótce rozpocząć. Przetarg na tę inwestycję został już rozstrzygnięty.

Za prawie 290 mln zł linię tramwajową wybuduje konsorcjum firm: „Gotowski” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty Łódź” SA z Łodzi, Feroco SA z Poznania, Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „Tor-Krak” z Krakowa, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Kobylarnia” SA z Kobylarni oraz Metrostav a.s. z Pragi.

Komisja przetargowa dokonująca oceny ofert miała do przeanalizowania i sprawdzenia około 6 tys. pozycji kosztorysu ofertowego każdego z oferentów.

Aby umowa mogła zostać podpisana, niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny postępowania przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, które może trwać do 30 dni.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.