W Łodzi oddano do użytku 830-metrowy odcinek ulicy Wersalskiej, łączący ulicę Szparagową z Kaczeńcową. Ulica Wersalska przeznaczona jest głównie pod ruch samochodów ciężarowych, które będą dojeżdżać do ulokowanych wzdłuż niej przedsiębiorstw.

Władze miasta liczą, że dzięki ulicy pojawi się kilkaset nowych miejsc pracy, ponieważ w okolicy zlokalizowanych jest sześć firm i działki przygotowane pod inwestycje.

Szeroką na siedem metrów drogę z oświetleniem i chodnikami po obu stronach miasto budowało od podstaw. Spełnia ona wszystkie normy dotyczące ruchu samochodów ciężarowych.

Większość terenów, na które uzyskano dojazd, to nieruchomości prywatne. Miejskie działki, które dzięki wybudowaniu ulicy zyskały na atrakcyjności, zostaną w przyszłości wystawione na przetarg.

Budowa pochłonęła około 3 mln zł, z czego 1,9 mln pochodzi z środków unijnych. Kwota jest o połowę niższa od pierwotnie zakładanej. Prace trwały od kwietnia 2013 roku.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.