W Łodzi latem rozpocznie się remont ul. Rojnej. W ramach prac ul. Rojna zostanie rozbudowana na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej. Wyremontowane zostaną również ul. Grabieniec i ul. Lniana.

Prace prowadzone będą etapami, w ramach których rozbudowana zostanie m.in. jezdnia ul. Rojnej, przebudowane zostanie skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną z ul. Szczecińską i położona tam pętla autobusowa. Planowana jest również budowa dwóch małych rond na skrzyżowaniach z ul. Rydzową (trójwylotowe) i z ul. Kaczeńcową (czterowylotowe) oraz budowę ronda tzw. turbinowego na skrzyżowaniu z ul. Traktorową.

Przebudowę, do której dokumentację projektową wykonała firma EKKOM Sp. z o.o., podzielono na cztery etapy. Pierwszy będzie obejmował rozbudowę ul. Szczecińskiej (w rejonie skrzyżowania z ul. Rojną wraz z pętlą autobusową) i odcinek ul. Rojnej (od ul. Szczecińskiej do ul. Jasne Błonia i od ul. Jasne Błonia do ul. Rydzowej) oraz remont ul. Grabieniec i ul. Lnianej. Etap drugi zakłada rozbudowę ul. Rojnej na odcinku od ul. Rydzowej do ul. Kaczeńcowej. Trzeci to przebudowa ul. Traktorowej wraz z rondem, a czwarty obejmuje dalsze prace na ul. Rojnej (na odcinku od ul. Kaczeńcowej do ul. Traktorowej).

- Będziemy mieć do czynienia z 2-kilkometrowym odcinkiem w gęstej zabudowie, a same prace będą warte 27 mln zł - tłumaczy wiceprezydent Łodzi Radosław Stępień. - Zostanie przebudowany cały układ komunikacyjny, powstaną nowe zatoki, przebudowana zostanie pętla autobusowa przy skrzyżowaniu z ul. Szczecińską, przy skrzyżowaniu z ul. Traktorową pojawi się rondo turbinowe, a 2 małe ronda powstaną na skrzyżowaniach z ul. Rydzową i ul. Kaczeńcową, powstanie także 120 nowych miejsc parkingowych.

Nową infrastrukturę uzupełnią drogi rowerowe, postoje taksówek i nowa zieleń.

Całkowicie przebudowaną ul. Rojną łodzianie pojadą w październiku 2014 r.

Źródło: ZDiT/ UM Łódź

Patrz: o remoncie w TV TOYA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.