W sobotę 15 czerwca zmieni się organizacja ruchu na remontowanej ul. Przybyszewskiego w Łodzi. Otwarta zostanie północna jezdnia, a częściowo zamknięta południowa.

Na odcinku od al. Śmigłego-Rydza do ronda Sybiraków główny ruch po ul. Przybyszewskiego odbywał się będzie tylko północną jezdnią. Nie będzie możliwy wjazd od południa z ul. Tatrzańskiej i ul. Grota-Roweckiego.

Na odcinku od ul. Nurta-Kaszyńskiego do istniejącego już przejazdu na północną jezdnię przed ul. Lodową na ul. Przybyszewskiego będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy (na południowej - by obsłużyć ul. Nurta-Kaszyńskiego i Niciarnianą). Samochody wyjeżdżające z ul. Lodowej nadal będą mogły skręcać tylko w prawo na południową jezdnię - w stronę ronda Sybiraków.

Linie autobusowe kursujące do tej pory w stronę ronda Sybiraków przez parking przy Carrefourze na całej długości trasy wracają na ul. Przybyszewskiego.

Źródło: ZDiT Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.