W Łodzi wprowadzany jest jednolity system oznaczeń na chodnikach i przejściach dla osób niewidomych i niedowidzących. 

System został już zastosowany w kilku miejscach i jest przewidziany w każdym nowym projekcie. Wykonawcy wszystkich inwestycji w przyszłości będą musieli uwzględnić jego założenia.

Dzięki temu niedowidzący zyskują maksymalne ułatwienia w poruszaniu się po ulicach, zwłaszcza w miejscach niebezpiecznych bądź wymagających sporej orientacji – skrzyżowaniach, dworcach, węzłach przesiadkowych, itd. W każdym takim punkcie będzie instalowany cały zespół płytek wskaźnikowych i sygnalizacyjnych, które osoba z wadą wzroku rozpozna dzięki kontrastowi z otoczeniem – wizualnemu lub dotykowemu. Na przykład przed przejściem dla pieszych montowana jest żółta płytka z rowkami, która sygnalizuje, że niedowidzący zbliża się do jezdni. Tuż przy jezdni spotka białą płytkę z rowkami ułożonymi prostopadle – ta z kolei poinformuje go o kierunku ruchu.

System ma atest Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niedowidzących, jest też zaakceptowany przez łódzkiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych. W 2013 r. został zamontowany przy okazji remontów i przebudów ulic: Przybyszewskiego, Narutowicza, Rojna, Kasprzaka, Wojska Polskiego.Źródło: ZDiT w Łodzi

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.