6 października w łódzkim oddziale GDDKiA podpisano ostatnią z trzech umów na budowę odcinka autostrady A1 między Strykowem i Tuszynem.

Cały czterdziestokilometrowy fragment został podzielony na trzy części. Pierwszy odcinek od węzła Łódź – Północ (A1/A2) do węzła Brzeziny (A1/DK 72) o długości 14,1 km wybuduje konsorcjum firm Strabag – Budimex. Wartość kontraktu to niespełna 340 mln zł.

Drugi odcinek od węzła Brzeziny (A1/DK 72) do węzła Romanów (A1/DW714) o długości 11 kilometrów wykona firma Mota-Engil za około 360,7 mln zł.

Natomiast trzeci, ostatni odcinek od węzła Romanów (A1/DW714) do węzła Tuszyn (A1/DK91) o długości ok. 16 km,
zrealizuje konsorcjum firm Budimex i Strabag za kwotę niewiele ponad 327 mln zł.

Nowa trasa będzie miała nawierzchnię betonową, której trwałość ocenia się na 30-40 lat. Wykonawcy mają 22 miesiące, wraz z okresami zimowymi, na sfinalizowanie prac.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.