Wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska wydała decyzję zezwalającą na budowę autostrady A1 na odcinku od węzła „Tuszyn” do granicy województwa.

Cztery odcinki autostrady (A, B, C i D), o łącznej długości 64 km, biegną w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 1. Zakres inwestycji obejmuje budowę między innymi czterech węzłów drogowych („Piotrków”, „Bełchatów”, „Kamieńsk” i „Radomsko”) i kilkudziesięciu obiektów inżynierskich, takich jak: wiadukty, mosty i przejścia dla zwierząt. Zaprojektowany fragment autostrady A1 jest jej ostatnim odcinkiem przebiegającym przez województwo łódzkie.

Źródło: Łódzki Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.