W bieżącym roku w Łomży będą realizowane lub kontynuowane liczne inwestycje, m.in. drogowe. Wśród nich znajdą się przebudowy ulic, mostu, realizacja "Programu Budowy Ulic" oraz wykonanie dojazdów i chodników.

1. Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap. Przedsięwzięcie będzie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

2. Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap. W ramach projektu zrealizowana zostanie budowa ulic: Browarnej, Meblowej i Przykoszarowej. Projekt został umieszczony na indykatywnej liście rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Realizacja w latach 2013-2015.

3. Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu ulicy Poznańskiej. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania 50% dofinansowania ze środków rezerwy ministra finansów przeznaczonej na drogi publiczne.

4. Przebudowa ciągu ulic: Giełczyńska i Rządowa na odcinkach przyległych do Starego Rynku.

5. Realizacja „Programu Budowy Ulic”: ul. Zamiejska, ul. Miodowa, ul. Wąska, ul. Przemysłowa, ul. Sosnowa, ul. Kamienna, ul. Poprzeczna, ul. Piwna, ul. Kanarkowa.

6. Budowa ul. Akademickiej – II etap.

7. Wykonanie dojazdów i chodników przy ulicach Polowa, Szosa Zambrowska, Wesoła, Makowa zgodnie z Programem Remontów Ulic.

Źródło: UM Łomża

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.