Prezydent Łomży Mieczysław Czerniawski i Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański podpisali umowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego inwestycji pod nazwą „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – II etap”. Szacowany koszt tego przedsięwzięcia wynosi 31.267.091,60 zł, zaś dofinansowanie ma wynieść 18.760.254,94, czyli 60 procent kosztów.

Inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Szosa do Mężenina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 679 na odcinku długości 1870 metrów od Alei Legionów do granicy administracyjnej miasta oraz ulicy Sikorskiego na odcinkach: wojewódzkim nr 645 o długości około 850 metrów od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej ze skrzyżowaniem z tą ulicą oraz na odcinku powiatowym nr 2600B od Szosy Zambrowskiej poprzez skrzyżowanie z ul. Dworną do Mostu Hubala o długości około 1170 metrów.

Modernizację Szosy do Mężenina będzie realizowało Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży. Prezydent Łomży podpisał umowę z tym wykonawcą, natomiast przekazanie placu budowy powinno nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Zakończenie realizacji tej inwestycji planowane jest w połowie czerwca 2014 roku.

Na remont ulicy Sikorskiego od ul. Nowogrodzkiej do ul. Wojska Polskiego ogłoszony został już przetarg z terminem otwarcia ofert wyznaczonym na 25 maja br. Natomiast przetarg na modernizację ul. Sikorskiego od Szosy Zambrowskiej do Mostu Hubala będzie ogłoszony najpóźniej na początku maja br. Zakończenie remontów tych ulic planowane jest z końcem października 2014 roku.

Źródło: UM Łomża

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.