W Lublinie podpisano kolejną umowę na rozbudowę sieci trolejbusowej w mieście. Realizacja projektu obejmuje przebudowę i wyposażenie w trakcję trolejbusową ul. Lubelskiego Lipca '80, która w przyszłości połączy Zintegrowany Dworzec Metropolitalny i jego sąsiedztwo z siecią miejskiego systemu transportu publicznego.

Inwestycja zakłada także budowę infrastruktury towarzyszącej tj. ścieżek rowerowych, zatok komunikacji miejskiej, wiaduktu oraz przebudowę skrzyżowania, dzięki czemu możliwa będzie integracja systemów transportu publicznego z komunikacją rowerową i pieszą na terenie miasta.

Przedsięwzięcie pozwoli na lepsze skomunikowanie terenów położonych po obu stronach rzeki Bystrzycy, w tym ośrodków dydaktycznych KUL i Uniwersytetu Przyrodniczego oraz usunięcie jednej z podstawowych barier w rozwoju miasta jaką jest ograniczona dostępność komunikacyjna.  Wpłynie również na zwiększenie mobilności mieszkańców oraz ułatwi dojazd do Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego, który będzie obsługiwał transport kolejowy i zamiejską komunikację autobusową.

Jest to drugi projekt realizowany przez Lublin z Programu Rozwój Polski Wschodniej, którego celem jest poprawa jakości funkcjonowania transportu miejskiego. Do tej pory dzięki wsparciu Funduszy Europejskich miejski tabor wzbogacił się o 100 nowych autobusów i 35 trolejbusów. Rozbudowano również trakcję trolejbusową oraz uruchomiono System Zarządzania Transportem Publicznym.  

***
Całkowita wartość projektu "Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie – ul. Lubelskiego Lipca '80" to niemal 41,8 mln zł, z czego prawie 18 mln zł to dofinansowanie ze środków unijnych. Inwestycja realizowana jest w ramach Działania III.1 Programu Rozwój Polski Wschodniej Systemy miejskiego transportu zbiorowego.

Lublin zakończy realizację projektu do 31 grudnia 2015 r.

Źródło: MIiR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.