Zakończyła się budowa części obwodnicy Skawiny. Podpisano umowy dotyczące budowy obwodnicy Bielan i Wolbromia. Podpisano też Kontrakt Terytorialny dla Małopolski, zgodnie z którym na inwestycje, w tym drogowe, województwo przeznaczy ponad 24 mld zł.

Zakończył się pierwszy etap budowy obwodnicy Skawiny. Nowy odcinek ma ponad 2 km długości i kosztował prawie 43,7 mln zł. 13 listopada droga została oficjalnie oddana do użytku. Wybudowany fragment obwodnicy Skawiny rozpoczyna się na ul. Przemysłowej i kończy przy ul. Energetyków. Powstały również dwa skrzyżowania: z ulicą Tyniecką i ulicą Energetyków oraz dwa mosty: na Skawince i Rzepniku. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przygotowuje już dokumentację dla drugiego etapu budowy obwodnicy Skawiny, od ul. Energetyków do włączenia do drogi wojewódzkiej nr 953. Kolejny odcinek obwodnicy będzie miał 4,5 km długości. Jego budowa jest planowana na lata 2015-2017.

Również 13 listopada pomiędzy województwem i Krakowem podpisana została umowa dotycząca inwestycji, która zapewni wygodne połączenie drogi wojewódzkiej nr 780 z Węzłem Mirowskim w ciągu autostrady A4. Nowe połączenie - obwodnica Bielan - znacznie ułatwi życie nie tylko mieszkańcom Krakowa, ale też wszystkim, którzy w celach gospodarczych i turystycznych korzystają z małopolskich dróg. Nowy, kilometrowy odcinek usprawni ruch samochodowy w tym miejscu i jednocześnie przyniesie ulgę mieszkańcom obciążonej ulicy Księcia Józefa.
Projekt ma już wydaną (w grudniu 2013 roku) decyzję środowiskową, planowany okres jego realizacji to lata 2015-2017. Wartość inwestycji to 30,5 mln zł, współfinansowanie biorą na siebie województwo i gmina Kraków.

Dojdzie też do budowy drogi, którą kierowcy ominą centrum Wolbromia. Umowy gwarantujące budowę I i II odcinka obwodnicy Wolbromia też już zostały podpisane. Koszty ich budowy w większości pokryją pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO), pozostałe będą dzielone pomiędzy województwo i gminę. Budowa etapu pierwszego – od ul. Miechowskiej (DW 783) do ul. Brzozowskiej planowana jest na lata 2015-2016. Koztować będzie prawie 13,7 mln zł. Z kolei drugi odcinek, od ul. Brzozowskiej do ul. Skalskiej (DW 794), to inwestycja wyceniona na około 16,9 mln zł. Realizację tego etapu przewidziano na lata 2015-2017. Oba etapy mają otrzymać 85 proc. dofinansowania z RPO.

W Krakowie został już podpisany Kontrakt Terytorialny dla Małopolski - umowa między samorządem województwa i rządem dotycząca najważniejszych dla regionu inwestycji. Na liście podstawowej Kontraktu Terytorialnego znalazły się inwestycje o łącznej wartości ok. 24 mld zł. Znalazły się wśród nich: budowa drogi S7 od Lubnia do Rabki, wschodnia obwodnica Krakowa, pierwszy odcinek drogi z Brzeska do Nowego Sącza, obwodnice: Nowego Sącza, Dąbrowy Tarnowskiej i Zatora, linia kolejowa Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.