Prawie 268 milionów złotych przyznano w tym roku Małopolsce na usuwanie skutków powodzi, osuwisk i innych klęsk żywiołowych, które nawiedziły region w tym roku i w latach poprzednich. Do tej pory udało się już m.in.: odbudować lub wyremontować około 461 km dróg, 19 mostów i 19 przepustów, szkoły, ośrodki zdrowia czy sieć kanalizacyjną. Prace cały czas trwają - gminy mają czas do końca roku na ich zakończenie.

Pieniądze na odbudowę po klęskach żywiołowych pochodzą z trzech źródeł: rezerwy celowej budżetu państwa, Funduszu Solidarności Unii Europejskiej oraz projektu „Osłona przeciwosuwiskowa”.

W roku 2012 małopolskie samorządy uzyskały promesy na kwotę ponad 221,5 mln zł. Do tej pory zakończono 551 zadań, wypłacono samorządom prawie 69 mln zł.

30,3 mln zł Małopolska otrzymała w tym roku z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Środki te trafiły do 12 samorządów (5 gmin i 7 powiatów), które zrealizowały 52 zadania (25 gminy i 27 powiaty).

W ramach projektu „Osłona przeciwosuwiskowa” przyznano Małopolsce promesy na ponad 16,5 mln zł na realizację 41 zadań dla 19 samorządów (11 gmin, 7 powiatów oraz samorządu województwa małopolskiego). Prace przy pozostałych odbudowach i remontach dobiegają końca. Na zakończenie wszystkich prac samorządy mają czas do końca roku.

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.