Negocjacje, które odbyły się w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w sprawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego, dotyczyły głównie infrastruktury transportowej. Ustalenia kontraktu muszą teraz zostać przyjęte przez rząd, następnie zostanie zawarta umowa pomiędzy rządem a Samorządem Województwa Małopolskiego.

Na liście drogowych przedsięwzięć podstawowych (które mają zapewnione gwarancje rządowe) znalazły się m.in.: rozpoczęcie projektowania całego przebiegu drogi Brzesko-Nowy Sącz i budowa pierwszego odcinka od Nowego Sącza do Łososiny Dolnej (szacowany koszt inwestycji 500 mln zł), obwodnica Zabierzowa (400 mln zł), obwodnica Zatora (46 mln zł), czy obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej (220 mln zł). W kontrakcie zapisano również odcinki S7: budowę dwupasmowego odcinka od Lubnia do Rabki, wschodnią obwodnicę Krakowa i połączenia ekspresowego od Krakowa do granicy z województwem świętokrzyskim oraz drogę S1 Mysłowice – Bielsko Biała.

Z inwestycji kolejowych gwarancje otrzymały m.in. prace na linii kolejowej E-30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej (odcinki na terenie województwa małopolskiego – koszt 1,7 mld zł), na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice (438 mln zł), czy na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec (odcinki na terenie województwa małopolskiego – 220 mln zł). Największym zadaniem, które weszło na listę podstawową uzgodnionych projektów, jest budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz Modernizacja Istniejącej Linii Kolejowej Nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, które jest wyceniane na 6 mld zł.

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego – lista projektów

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.