W ubiegłym tygodniu na Politechnice Warszawskiej odbyła się VII Konferencja Naukowo-Techniczna MIASTO I TRANSPORT.

Konferencja była poświęcona szerszemu spojrzeniu na mobilność, z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego i logistyki społecznej. Przedstawiono dwa projekty europejskie: INVOLVE (Involving the private sector in Mobility Management) i CH4LLENGE (Wyzwania planowania zrównoważonej mobilności w miastach), w tym doświadczenia polskich miast (m.in. Warszawy, Krakowa i Gdyni). Nie zabrakło też gości zagranicznych, z Włoch, Wielkiej Brytanii oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej.

Już podczas otwarcia konferencji zaznaczono, że nadszedł czas na wdrażanie zagadnień związanych z mobilnością, wpływaniem na zachowania komunikacyjne i poszukiwaniem alternatywnych form podróżowania w stosunku do samochodu. Panuje przekonanie, że w nowej perspektywie unijnej kwestie mobilności będą traktowane poważniej niż działania infrastrukturalne. Zwrócono też uwagę na obecną sytuację polityczną i w tym kontekście wagę zrównoważonej mobilności w zmniejszaniu zużycia energii, a także ograniczaniu negatywnego wpływu transportu na środowisko i poprawie jakości życia w miastach.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.