Minister Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, weźmie udział w KRAKOWSKICH DNIACH NAWIERZCHNI 2014, które odbędą się w terminie 25-27 listopada 2014 r. w ramach organizowanego przez Wydawnictwo Media-Pro Polskie Media Profesjonalne cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes.

Pan Minister będzie obecny w Krakowie 26 listopada w czasie wydarzeń zaplanowanych na drugi dzień KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2014: spotkaniu inaugurującym inicjatywę Porozumienia na rzecz poprawy wizerunku drogownictwa, uroczystym otwarciu oraz sesjach Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014, a także debacie "Beton czy asfalt".


 

 

 

 

KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2014 odbędą się pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Więcej informacji: http://www.konferencjespecjalistyczne.pl/krakowskie-dni-nawierzchni-2014

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.