Stworzenie pierwszej w mieście strefy pieszej czy buspasy pod kontrolą wizyjną to tylko niektóre pomysły, które będą realizowane przez Gdynię, w drodze konsultacji z mieszkańcami, w ramach europejskiego projektu CIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility).

Głównym celem projektu jest wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami w zakresie m.in.: rozwoju systemów i usług „web 2.0", wykorzystywaniu przyjaznych miastu i mieszkańcom pojazdów elektrycznych, zaangażowania mieszkańców w planowanie mobilności i poprawę jakości usług.

Projekt realizowany jest w czterech dynamicznie rozwijających się europejskich miastach: Akwizgranie (Niemcy), Gdyni, Koprivnicy (Chorwacja), Palma de Mallorca (Hiszpania). Uczestniczy w nim 24 partnerów lokalnych z wyżej wymienionych miast, które w ramach projektu tworzą swoje konsorcjum. W skład gdyńskiego wchodzą: Gmina Gdynia (Zarząd Dróg i Zieleni), Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

W ramach CIVITAS DYN@MO przygotowano sześć grup zadań: Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego; innowacyjne pojazdy przyjazne środowisku; inteligentne systemy transportowe i technologie informacyjno-komunikacyjne; badania i ewaluacja, promocja i nauka, koordynacja i zarządzanie projektem. Pierwsze trzy, zwane specjalistycznymi, realizowane są przez miasta i ich partnerów lokalnych, zaś pozostałe przez wszystkich uczestników CIVITAS DYN@MO.

W Gdyni, w ciągu czterech lat trwania projektu, planuje się zrealizować m.in. następujące inicjatywy:

- opracowanie Planu Zrównoważonego Transportu Miejskiego dla miasta w oparciu o badania, projekty i konsultacje;

- przygotowanie analiz, projektów, symulacji dotyczących transportu miejskiego opartego na automatycznych, małych pojazdach dostępnych na żądanie;

- utworzenie pierwszej w mieście strefy pieszej (projekt pilotażowy);

- zastosowanie w dwóch trolejbusach alternatywnego źródła energii, dzięki któremu pojazdy mogłyby poruszać się na trasie o długości około 2 km bez trakcji;

- zmniejszenie ilość energii pobieranej przez trolejbusy dzięki instalacji na sieci superkondensatora;

- wdrożenie systemu automatycznego wykrywania zdarzeń drogowych na dwóch niebezpiecznych skrzyżowaniach w mieście (projekt pilotażowy);

- wdrożenie systemu preselekcji wagowej pojazdów ciężarowych (projekt pilotażowy);

- utworzenie specjalnej platformy internetowej „Mobility 2.0", która pozwoli włączyć gdynian w  planowanie sieci transportowej w mieście;

- utworzenie pasów drogowych przeznaczonych dla ruchu pojazdów transportu zbiorowego oraz identyfikacja uczestników ruchu drogowego, którzy bezprawnie się po nich poruszają (projekt pilotażowy).

Całkowity koszt projektu, realizowanego w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS, wynosi ponad 13 mln euro, w tym ok. 805 tys. euro przeznaczono na realizację części przez Gminę Miasta Gdyni. Projekt rozpoczął się 1 grudnia 2012 r. i potrwa 48 miesięcy.

Źródło: UM Gdyni

Komentarze  
Miki
+1 #1 Miki 2013-03-21 10:11
Bardzo ciekawa inicjatywa ;)
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.