Samorząd województwa, powiat inowrocławski, miasta Toruń i Inowrocław, gminy Inowrocław, Gniewkowo i Wielka Nieszawka oraz bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będą wspólnie poszukiwać rozwiązań mających na celu modernizację drogi krajowej nr 15 na odcinku Inowrocław – Toruń.

 

Droga krajowa nr 15, obok autostrady A1 oraz dróg ekspresowych S5 i S10, w skali województwa stanowi kluczowy element podstawowej sieci transportowej. Inowrocław jako jedyne duże miasto w Kujawsko-Pomorskiem nie ma dotąd jasnej perspektywy dobrego skomunikowania z krajową siecią dróg ekspresowych i autostrad. Modernizacja drogi krajowej numer 15 na odcinku Inowrocław (węzeł Latkowo) - Toruń (węzeł Toruń Zachód) docelowo umożliwiłaby połączenie tego miasta z drogami ekspresowymi S5, S10 oraz autostradą A1. Wstępna koncepcja bierze pod uwagę przebudowę trasy do standardu drogi głównej o ruchu przyspieszonym (dwie jezdnie, cztery pasy ruchu).

Podpisana przez samorządowe władze województwa, samorządy lokalne oraz GDDKiA deklaracja zakłada wspólne inicjowanie i wspieranie działań polegających na opracowaniu koncepcji planistycznej, której celem będzie wypracowanie nowego optymalnego korytarza dla tej trasy minimalizującego konflikty społeczne, przyrodnicze i gospodarcze oraz wskazanie jej optymalnych parametrów.

Modernizacja tego odcinka trasy znalazła się na liście przedsięwzięć drogowych, które zarząd województwa planuje zaproponować stronie rządowej podczas negocjacji Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wśród inwestycji, które otrzymały już zielone światło Rządu RP są budowa kujawsko-pomorskiego odcinka trasy S5 oraz budowy obwodnic Inowrocławia i Brodnicy  

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.