6 maja rozpocznie się modernizacja dąbrowskiego odcinka drogi krajowej nr 94. Miasto na tę inwestycję otrzymało unijne dofinansowanie.

Umowa z wykonawcą (firmami Banimex i Drog-Bud) opiewa na 165 mln zł. 8-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 94, od Sosnowca do Sławkowa, zyska wzmocnioną podbudowę i nową nawierzchnię, wymienione będą bariery ochronne i oświetlenie. Przebudowane zostanie skrzyżowanie przy Mikrohucie i łącznik z ul. Majewskiego. Remont rozpocznie się od rozbiórki rozpadającego się wiaduktu nad drogą wojewódzką nr 790. W jego miejscu powstanie nowy.

- Po długim weekendzie majowym wykonawcy rozpoczną prace rozbiórkowe wiaduktu. Ponieważ jest on częściowo nieczynny i ruch odbywa się jedną nitką, kierowcy nie odczują zmiany z powodu prac. Najpierw rozebrana zostanie wyłączona obecnie część, w jej miejscu powstanie nowa. Po tym na nią przeniesiony zostanie ruch, by rozebrać i zbudować drugą część – mówi Wojciech Mizerski, naczelnik wydziału inwestycji miejskich.

W najbliższych tygodniach opracowany zostanie harmonogram prac w pozostałych miejscach. Całe zadanie ma zostać zrealizowane do końca przyszłego roku. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami, jednak droga cały czas będzie przejezdna. Miasto otrzymało unijne dofinansowanie, które pokryje 85% kosztów inwestycji.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.