Za niespełna dwa miesiące zakończy się modernizacja nawierzchni, chodników i odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 975 w Paleśnicy (powiat tarnowski). Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej w Paleśnicy będzie kosztowała ponad 400 tys. zł.

Wykonawca odnowi nie tylko nawierzchni drogi, ale również wykona remont chodników, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa kierowców i pieszych w Paleśnicy. Roboty rozpoczną się jeszcze w październiku. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami związanymi z modernizacją - zwężeniami, ograniczeniami prędkości i ruchem wahadłowym. Prace zostaną wykonane do 10 grudnia tego roku.

Paleśnica położona jest na drodze wojewódzkiej nr 975. To dla kierowców ważny odcinek, łączący Tarnów z Nowym Sączem. Inwestycję, na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, zrealizuje firma Skanska.

Źródło: Skanska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.