Inwestycja „Modernizacja układu drogowego węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni" zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku 2011" w kategorii „drogi i obiekty mostowe". Do konkursu zgłoszono kilkaset budynków i obiektów. Nagrodę otrzymali inwestor, czyli Gmina Miasta Gdyni, a także wykonawcy i autorzy projektu.

Celem konkursu, organizowanego od 16 lat, jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku, wyróżniających się szczególnymi walorami.

Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego przy współudziale Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa oraz Związku Powiatów Polskich.

Modernizacja układu drogowego węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP, realizowana od listopada 2009 r. do marca 2011 r., była jedną z najważniejszych dla usprawnienia ruchu w centrum Gdyni inwestycji. 

Węzeł św. Maksymiliana to skrzyżowanie ul. Świętojańskiej i Władysława IV z al. Marszałka Piłsudskiego oraz al. Marszałka Piłsudskiego z Drogą Gdyńską. Jego przebudowa była konieczna, gdyż funkcjonował już na poziomie wyczerpanej przepustowości.

Przez ten obszar przebiega 45% funkcjonujących w mieście linii transportu publicznego. Samorząd Gdyni podejmując decyzję o tej wielkiej inwestycji miał na uwadze zarówno aktualną sytuację, jak i prognozy na najbliższe i dalsze lata, związane z postępującą motoryzacją i szybkim tempem rozwoju miasta.

W ramach przebudowy węzła św. Maksymiliana powstały m.in. wiadukt kolejowy nad łącznicą Drogi Gdyńskiej z ul. Władysława IV, wiadukt drogowy wzdłuż wschodniej jezdni Drogi Gdyńskiej, kładka pieszo-rowerowa w ciągu chodnika i ścieżki na ul. Władysława IV nad wyjazdem z tunelu oraz tunel dla pieszych pod ul. Władysława IV i ul. Świętojańską.

Przez przebudowany węzeł może obecnie przejechać nawet 5200 pojazdów na godzinę, czyli o 44% więcej niż przed rozpoczęciem inwestycji. Węzeł jest tak zaprojektowany, by w przyszłości można go było rozbudowywać. Dotyczy to także wbudowanych w niego dróg rowerowych.

Źródło: UM Gdynia

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.