9 lipca rozpoczęły się prace związane z realizacją I-go etapu modernizacji skrzyżowania ul. ks. Gałeczki z łącznicą drogi wojewódzkiej nr 902 (z kierunku Katowic) i ul. Waxmana (w Katowicach) - budową ronda turbinowego.

Zaszła więc konieczność zamknięcia dla ruchu kołowego łącznicy DW nr 902 łączącej ul. Gałeczki z Drogową Trasą Średnicową z kierunku Katowic i w kierunku Świętochłowic. Wprowadzone zostały objazdy prowadzone niżej podanymi ciągami ulic:

- z kierunku Drogowej Trasy Średnicowej (z kierunku Katowic) w kierunku Centrum i Chorzowa Batorego: DW nr 902 - al. BoWiD,
- z kierunku ul. Gałeczki (od ul. Armii Krajowej) w kierunku Świętochłowic: ul. Gałeczki - ul. Górnicza - ul. Racławicka - al. BoWiD,
- z kierunku ul. Gałeczki (od al. Wojska Polskiego) w kierunku Świętochłowic: ul. Waxmana (w Katowicach) - droga prowadząca przez teren Auchan - DW nr 902.

Ruch pieszy odbywa się wyznaczonym ciągami. Wprowadzone zostały również zmiany w trasach przejazdów autobusów komunikacji zbiorowej.

Źródło: MZUiM Chorzów

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.