Na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, po 6 latach przerwy, wznowiony zostanie ogólnopolski monitoring zachowań uczestników ruchu drogowego. Monitoring obejmie: pomiary prędkości pojazdów, w tym udział i skalę przekroczeń prędkości, poziom stosowania pasów bezpieczeństwa, fotelików dziecięcych, kasków ochronnych oraz stopień korzystania z telefonów komórkowych w trakcie kierowania pojazdem.

Badania prowadzone będą we wszystkich województwach, zarówno na terenach zabudowanych (w tym stolice województw), jak i niezabudowanym. Obejmą też różne kategorie dróg – od autostrad po drogi powiatowe. W porównaniu do monitoringu prowadzonego w latach 2002-2008 zwiększona została liczba lokalizacji oraz kategorii danych, aby dać możliwie pełen obraz sytuacji zarówno w skali kraju, jak i każdym województwie z osobna.

Tego typu systematyczne badania, stosowane szeroko w wielu krajach, dzięki możliwości śledzenia zmian zachowań w czasie, stanowią podstawę do oceny skuteczności polityki w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pomiary prowadzone będą do końca 2015 r.

Źródło: KRBRD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.