Rozpoczął się montaż łuków nowego mostu w Toruniu na podporach. Pierwotny plan zakładał, że łuki będą montowane jesienią, jednak warunki pogodowe, przede wszystkim wyjątkowo niski, niesprzyjający transportowi ogromnej konstrukcji poziom Wisły opóźnił operację.

Przez całą zimę wykonywane były wszystkie możliwe prace: zbrojeniowe, montażowe i wykończeniowe, zarówno związane z samą konstrukcją mostu, jak i prowadzącymi do niej estakadami, tunelami oraz drogami dojazdowymi. Robotnicy umacniali też podpory brzegowe i sztuczną wyspę w nurcie rzeki.

W projekcie toruńskiego mostu zastosowano bardzo innowacyjne rozwiązania i nigdy nie było w Polsce inwestycji na tak wielką skalę z wykorzystaniem przęseł łukowych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w piątek pierwszy łuk osiądzie na podporach. Potem około 1,5 tygodnia potrwa jego montaż i spawanie. Ta sama operacja zostanie powtórzona z drugim łukiem, który jest przygotowywany na placu budowy. Na swoje miejsce trafi on do końca kwietnia. To ważne, by przerwa między osadzeniem pierwszego i drugiego łuku nie była zbyt długa, bo cała konstrukcja musi zachować stabilność względem gruntu. Po zamontowaniu przęseł rozpocznie się budowa samego pomostu, po którym będą poruszać się samochody.

Choć inwestycja ma niewielkie opóźnienie - jej pierwotny termin ukończenia został przesunięty z lipca na grudzień 2013 r., wykonawca zapewnia, że most będzie gotowy w tym roku.

***

Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi to kluczowa inwestycja drogowa miasta. Obejmuje realizację kilku obiektów inżynieryjnych: 120-metrowego tunelu podziemnego wzdłuż ulicy Wschodniej pod placem Daszyńskiego, 300-metrowej estakady relacji ul. Żółkiewskiego - szosa Lubicka, prawo i lewobrzeżnych estakad o długości 600 i 830 metrów, przejścia podziemnego pod trasą wzdłuż ulicy Rypińskiej oraz wiaduktu kolejowego o długości 110 metrów. Najważniejszym elementem inwestycji jest jednak most przez Wisłę – obiekt dwuprzęsłowy o długości 540 metrów, stalowej konstrukcji łuków i płyt pomostowych z podporą na sztucznej wyspie.

Całkowita wartość projektu wynosi 753 mln zł. Budowa jest współfinansowana przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 kwotą 327 mln zł.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.