W urzędzie marszałkowskim w Kielcach dyskutowano na temat wspólnego projektu województw świętokrzyskiego i małopolskiego – przeprawy mostowej przez Wisłę w ciągu drogi nr 973 łączącej Borusową i Nowy Korczyn.

O inwestycji mówi się już od dłuższego czasu. W chwili obecnej oba województwa są na etapie prac projektowych i starają się o wydanie decyzji środowiskowej. Przedsięwzięcie prawdopodobnie będzie sfinansowane z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej.

- W tej chwili będziemy musieli wspólnie myśleć o decyzji środowiskowej, która odpowie na wiele wątpliwości, które mamy dzisiaj jeżeli chodzi o przebieg drogi. Osobiście jestem zwolennikiem tego, aby ruchu nie wpuszczać w środek miasteczka Nowy Korczyn. Należy budować obwodnicę, prawdopodobnie po jego zachodniej stronie. Nasze przyszłe działania skupią się na dwóch sprawach – przygotowaniu projektu i przetargu oraz działaniach w Ministerstwie Regionalnym i PARP-ie na temat finansowania z programu Rozwój Polski Wschodniej. Jeżeli prace koncepcyjne, projektowe i środowiskowe pójdą sprawnie, tak jak zamierzamy, to sądzę, że jest szansa na to, by zacząć budowę w przyszłej perspektywie finansowej – informuje Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.