Nowy most w Andrychowie przeszedł pozytywnie próby obciążeniowe, które odbywały się w czterech etapach - od 80 do 160 ton.

Próby obciążenia mostu zaplanowano na 7 października, ale w związku z szybszym postępem prac odbyły się dwa dni wcześniej. W pierwszym etapie dwa samochody z ładunkiem 40 ton każdy stanęły w połowie jednej jezdni po kolei prawej i lewej. W drugim etapie cztery pojazdy o masie w sumie 160 ton stanęły na środku płyty pomostowej i badano obciążenia dla środka płyty i łuku. Następnie dwa pojazdy o masie po 40 ton każdy stanęły w 1/4 rozpiętości łuku od strony Bielska i manewr ten powtórzono także od strony Krakowa. Wyniki pomiarów były pozytywne. 7 września układano już warstwę ścieralną nawierzchni na wlotach skrzyżowań z ulicami Batorego i 1 Maja i montowano balustrady na moście. Zbliża się ten moment, kiedy objazdy przestana być potrzebne i ruch pojazdów odbywał się będzie na nowym moście.

Most w Andrychowie na rzece Wieprzówka ma konstrukcję łukową, a jego ustrój niosący stanowi łuk stalowy położony po przekątnej i płyta żelbetowa oparta na stalowych wiszących żebrach poprzecznych. Całkowita długość mostu wynosi 48,8 metra, szerokość 14,3 m. Powstał w tym samym miejscu co jego już nieistniejący poprzednik. Celem budowy jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy w ciągu drogi krajowej nr 52. Z uwagi na ochronę przeciwpowodziową most nie ma podpór, by nie stanowiły bariery dla wezbranych wód rzeki.

W czwartek około południa most zostanie otwarty, skończą się więc objazdy związane z jego budową.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.